Luovat työtavat

 

 

Luovuus edellyttää kaavoista irtaantumista, uskallusta nähdä ja tehdä toisin.

 

Epätäydellisyyden ja virheiden sietäminen, ajan ja hyväksyvän ilmapiirin luominen antaa tilaa luovuudelle. Luovilla menetelmillä työskennellessä harjoitellaan läsnäoloa, sisäisten impulssien kuuntelemista ja niiden esiin tuomista. Lopputulos voi tuoda näkyväksi sellaisia asioita, joita ei ole osannut tietoisesti ajatella. Valmennus on halutun asian käsittelyä kuvan, sanan, liikkeen tai draaman avulla. Valmennuksessa voidaan myös käsitellä luovuuden esteitä sekä luovuuden edistämisen ydinasioita teoriassa ja käytännössä.

 

Se mikä on takanamme ja se mikä on edessämme
ovat pikkuasioita verrattuna siihen
mikä on sisimmässämme.

Walter Emerson Baum