top of page
Image by Jared Erondu
LUOVUUSVALMENNUS
Image by Steve Johnson
Image by Steve Johnson

Luovuusvalmennus

Luovuus on heittäytymistä ja halua mennä leikin tilaan, näkökulman vaihtamista. Luovuus edellyttää kaavoista irtaantumista, uskallusta nähdä ja tehdä toisin. Epätäydellisyyden ja virheiden sietäminen, ajan ja hyväksyvän ilmapiirin luominen antavat tilaa luovuudelle. Luovilla menetelmillä työskennellessä harjoitellaan läsnäoloa, sisäisten impulssien kuuntelemista ja niiden esiin tuomista. Lopputulos voi tuoda näkyväksi sellaisia asioita, joita ei ole osannut tietoisesti ajatella.

Luovuusvalmennus voi olla
  • työhyvinvointiin lliittyvä aivojen tuuletustuokio, jossa heittäydytään luovan toiminnan maailmaan päämääränä rentous, ilo ja ryhmässä toimiminen.
  • halutun asian käsittelyä luovilla menetelmillä
  • teoriassa ja käytännössä luovuuden esteiden käsittelyä  sekä luovuuden ydinasioiden edistämistä.
Valmennuksen hyödyt:
  • edistää työhyvinvointia antamalla aivoille mahdollisuuden palautua kuormittavasta työstä

  • läsnäolon harjoittelu

  • rohkeuden ja heittäytymisen harjoittelu

  • itseilmaisun harjoittelu

  • itsetuntemuksen lisääntyminen

bottom of page