top of page
Image by Sara Deis
PSYYKKINEN VALMENNUS
Image by Steve Johnson
Image by Marcus Woodbridge

Psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä työskentelyä asiakkaan laittamien tavoitteiden suuntaisesti. Se on myös voimavarakeskeistä, omien vahvuuksien hyödyntävää valmennusta, joka etenee asiakkaan ehdoilla. Valmennus sopii erinomaisesti henkilölle, joka haluaa muutosta elämäänsä. Valmennus ei ole terapiaa, vaan se vaatii sitoutumista sekä voimavaroja itsensä kanssa työskentelyyn.

 • psyykkisiä haasteita (esim. esiintymisjännitys, stressi, pelot, pettymykset yms.)

 • itsensä johtamista

 • tavoitteelliseen vaativaan suoriutumiseen valmentautumista

 • elämäntapamuutoksia

 • motivoitumiskysymyksiä

 • elämän kokonaisuuden ja ajatusten selkiyttämistä

Psyykkisen valmennuksen hyödyt:
 • itsetuntemus paranee

 • suunta ja tavoitteet kirkastuvat

 • omat vahvuudet ja voimavarat tulevat esille ja käyttöön

 • konkreettiset muutokset mahdollistuvat

 • työteho paranee

 • tyytyväisyys omaan itseen lisääntyy

Valmennuksella voidaan käsitellä mm. seuraavia asioita:
Image by x

Palautteita asiakkailta

Valmennus auttoi minua pysähtymään itselleni jo tunnistamieni asioiden äärelle, pohtien ja käsitellen niitä uudella tavalla. Runsauden rajaaminen ja karsiminen kirkasti sen, mikä milloinkin oli aiheellista. 

Tapa, jolla valmennusta tehtiin sopi minulle. Valmentaja kuuntelee ja ohjaa sieltä kulloinkin oleellisen äärelle. On peili, joka tuo näkyväksi omia ajatuksia selkeyttäen niitä yhdessä keskustellen. Omat aiheeni olivat liikunnan, ravinnon ja työelämään liittyviä.

-Sari

bottom of page